Nu är inte Gästgiveri Spjutegården i Mats och Ronny's regi längre

Sanningen om vad som egentligen hänt

Nu får det vara slut på dumheter från Jenny Samuelsson och stiftelsen sida! Att gå på hörsägen och förvanska information tycks ha blivit det nya sättet agera på vårt museum. Genom att vackra fraser och tal om visioner skapar man lovord från ja-sägare i närheten. Att man som ny chef bör ha större insikt korrekt information innan man skrider till verket tycks saknas.

I maj 2016 togs det upp på ett möte med t f chefen Eva Carro och avdelningschef David Fahlén att man på Café Strömkarlen börjat servera varm mat till inte marknadsanpassade priser. Då vi blev upplysta om ”att hyresgästen inte har att göra med vad hyresvärden gör”. Att man konkurrerade med oss och använder sig av skattemedel bemöttes med ett uttalat hot om uppsägning.

Vi fick sedan ett mail (diarefört med hänvisning till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland) underskrivet av Eva Carron med uppsägning av hyreskontrakt till den 28 februari 2017. Enligt hyreslagen var inte uppsägningen korrekt så vi avvaktade till den nya chefen (Jenny Samuelsson, installerat sig. Efter att vi i flera veckor försök kontakta henne fick vi ett mail med överskriften ”Möte inför avslut”. På mötet i november deltog från museet Jenny Samuelsson och avdelningschef Torbjörn Svan samt Mats & Ronny från Spjute. Vi frågade varför och på vilka grunder vi var uppsagda? Svaret blev av Jenny ”att hon hade en vision och att vi på Spjute inte passade in utan att vi skulle vara ute den 28 feb”. Vi talade då om att uppsägningen vi fått inte var giltig. Torbjörn Svan försökte då påstå ”att detta var en tolkningsfråga”. Vi visade då utdrag ur hyreslagen som vi tagit med oss och sa att ”om ni fortfarande vi bli av med oss så skicka en ny korrekt uppsägning”.

Den 19 mars 2017 kom ett rekommenderat brev från museet med en ny uppsägning (förtryckt blankett från ”Allt om juridik”). Avtalet upphör att gälla 2018-03-01, påstod man. Underskrivet av Jenny Samuelsson med hänvisning till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. Orsaken till uppsägningen angavs som att ”Länsmuseet har visionära ambitioner kring verksamheten på friluftsmuseet med tydligare och högre krav på restaurangverksamheten”. Tyvärr för museet innehöll inte heller denna uppsägning de juridiska kraven enligt. hyreslagen. Denna gång beslöt vi dock att kontakta hyresnämnden för att få ett slut. När nämnden tagit del av vår ansökan kontaktade de Jenny Samuelsson. Dagen efter kom Torbjörn Svan gående över till oss på Spjute med en tredje uppsägning. Daterad den 17 maj 2017 och med utflyttningsdatum den 28 februari 2018. Orsaken var att ”Länsmuseet avser att ändra inriktning på den restaurangverksamhet som framledes ska bedrivas i de aktuella lokalerna”. Denna uppsägning ligger nu hos hyresnämnden.

Jenny Samuelsson sedan hon tillträde som chef i september 2016 inte varit in till oss på Spjutegården. Det är därför minst sagt något anmärkningsvärt när hon till tidningen TÅ säger ”att vi har en god relation”. Vi har träffat henne två gånger! Att man i stiftelsens styrelse inte tagit några beslut i varken Spjutegårdens uppsägningar eller avstängningen av Murbergsvägen tycks också märkligt då hon i uppsägningarna hänvisar till stiftelsen. Fråga: Får hon som tjänsteman ensam ta sådana beslut?

Att museet stängt av Murbergsvägen ser vi som ett försök att minska vår omsättning och på så sätt bli av med oss. Ett efterkonstruerat och inte trovärdigt svepskäl är omtanke om barnen på förskolan, som trots allt legat där i 35-40 år och har ett staket som är 130 cm högt med låsta grindar. Dessutom talar man om miljöpåverkan trots att man nu leder runt all trafik längs en sträcka på 2,7 km enkel väg. Att man sedan pekar på att vägslitage grundar sig nog närmast på att man under årtionden inte på rätt sätt underhållit vägen.

 

Mats & Ronny på Spjute.