Gästgiveri SpjutegårdenSpjutegården byggdes 1805 i Spjute by, Nätra socken i norra Ångermanland. 
Gården tillhörde under nästan hela 1800-talet den kända lärfthandlarsläkten Wallin och den lär under de första åren ha fungerat som gästgiveri. 
Åren 1918-19 flyttades och återuppfördes byggnaden på Murberget och man ändrade den ursprungliga rumsindelningen med sex rum i varje våning (s.k. helkorsbyggnad) något, eftersom den skulle byggas om till restaurang. 
Vid restaureringen påträffades väggmålningar på papp under tapeterna i övre våningens stora sal, och dessa målningar klär än idag väggarna i salen. Utmärkande för husets fasad är de empireinspirerade knutlisterna.

I en tysk reseskildring från 1828 beröms gästgiverigårdarna i norra Sverige för sin renlighet och sina låga priser. Här nämns gästgiveriet i Spjute by speciellt som ett föredöme på renlighet, gedigenhet och bekvämlighet liksom den utsökta maten.
Gästgiveri SpjutegårdenSpjutegården finns idag på Friluftsmuseet Murberget i Härnösand, alldeles intill Länsmuseets byggnad. 
Detta Norrlands Skansen planerades av initiativtagaren Theodor Hellman. 
Den första byggnaden var en klockstapel som den flyttades hit från Ullånger 1913. Friluftsmuseet består av ett 80-tal byggnader hitflyttade från olika delar av mellersta Norrland, undantaget är Murbergskyrkan, som uppfördes på 1920-talet för att efterlikna en medeltida kyrka.
Inom området finns olika bebyggelsemiljöer såsom kyrkstad, by, skola, fäbovall och stadskvarter. 
Idag drivs museet av Stiftelsen Länsmuseet - Murberget. 
I länsmuseets verksamhet ingår även kulturminnesvård, utställningsproduktion och skolverksamhet. 


Museet har en omfattande bild- och föremålssamling samt arkiv och bibliotek.